Ανακοίνωση-Κοινοποίηση

Την Πρόσκληση στην 1η Συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας Μητρώων Κατασκευαστών - Μελετητών θα βρείτε εδώ....

Στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου "Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεμένης εταιρίας παρ.4 άρθρου 1 του Ν. 4324/2015 (ΦΕΚ Α’ 44/2015) - Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ), τροποποίηση διατάξεων Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α΄ 82/2012) και άλλες...

Αναρτήθηκε στο Αρχείο Νομοθεσίας [ πατήστε για εμφάνιση]...

Το Δελτίο Τύπου του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ» θα βρείτε εδώ.Υποβολή σχολίων έως 31 Οκτωβρίου 2015....

Τα νέα έντυπα της Δ15 για την εγγραφή και αναθεώρηση Εργοληπτικών Επιχειρήσεων στο ΜΕΕΠ θα βρείτε στην ενότητα "Μητρώα ΜΕΚ & ΜΕΕΠ"...

To Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας  θέτει σε δημόσια διαβούλευση το αναθεωρημένο περιεχόμενο του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), μετά από επεξεργασία της σχετικής μελέτης από κοινού με το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, το οποίο καθορίζει τη στρατηγική, τις πολιτικές και τους στόχους...

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ παρατείνεται η ημερομηνία λήξης υποβολής σχολίων και παρατηρήσεων έως τις 29 Μαΐου 2015, στις ακόλουθες θεματικές διαβούλευσης : ΕΝΟΤΗΤΑ: Κοινωνικές, Περιβαλλοντικές και εργατικές παράμετροι, το νέο ειδικό καθεστώς για τις κοινωνικές, υγειονομικές, εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και άλλες υπηρεσίεςΕΝΟΤΗΤΑ: 1. Κριτήρια ανάθεσης των...