Ανακοίνωση-Κοινοποίηση

Για να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

Για να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

Για να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

Για να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

Το Υπουργείο Ανάπτυξης δημοσίευσε Οδηγίες προς τις αναθέτουσες αρχές σχετικά με την εφαρμογή του Εκτελεστικού Κανονισμού της ΕΕ σχετικά με τα ηλεκτρονικά έντυπα δημοσίευσης προκηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων. Για να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...