Ανακοίνωση-Κοινοποίηση

Για να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

Η ΕΑΔΗΣΥ ενημερώνει σχετικά με δημοσιευθείσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, επί ζητημάτων σχετικών με τις δημόσιες συμβάσεις, ως ακολούθως: α) Παράταση υποχρέωσης δημοσίευσης προκηρύξεων (περιλήψεων διακηρύξεων) στον περιφερειακό και τον τοπικό Τύπο, β) Αναστολή ισχύος διατάξεων του π.δ. 71/2019 και παράταση ισχύος των πτυχίων Μ.Ε.ΕΠ.,...

Δημοσιεύτηκε η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία καθορίζει την τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους 2023  και τη χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2024.Δείτε την σχετική απόφαση στο ΦΕΚ  7382 Β/2023 ...

Για να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...