Ανακοίνωση-Κοινοποίηση

Ανακοίνωση ΤΜΕΔΕ: Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Προέδρου του AECMΓια να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

Ανακοίνωση  ΕΑΑΔΗΣΥ: Συμμετοχή του Προέδρου της  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. σε επιστημονική εκδήλωση με θέμα "Δημόσιες Συμβάσεις - κρίσιμα ζητήματα και πρόσφατες  εξελίξεις" της  Γενικής Επιτροπής της Επικράτειας  των  Τακτικών ΔικαστηρίωνΓια να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Ανάρτηση ανακοίνωσης σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 47 του ν.4412/2016»Για να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

Ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών: Μετάφραση στα ελληνικά του συνοπτικού τεύχους για τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας για τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεωνΓια να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Πιστοποίηση Τεχνικής Αδυναμίας Λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες & Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ»Για να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών: Πιστοποίηση τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας της Διαδικτυακής Πύλης «Προμηθεύς» του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) ΕΣΗΔΗΣΓια να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Έκδοση της υπ’ αριθ. 64233/09.06.2021 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες - Νέες παραμετροποιήσεις/λειτουργικότητες στο ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες»Για να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών: Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας των ηλεκτρονικών παραβόλων για την έκδοση βεβαιώσεων εγγραφής Μ.Ε.Ε.Π., Μ.Ε.Κ., Μ.Ε.Μ., MH.M.ΕΠ., και ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε..Για να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...