Εγκύκλιος 07/2014 της ΓΓΔΕ με θέμα: 'Εφαρμογή ρύθμισης για τις εγγυητικές καλής εκτέλεσης'

Η σχετική Εγκύκλιος βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: