Ροή ειδήσεων

Θεσμικά κατοχυρωμένη η συμμετοχή εκπροσώπων της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. στα όργανα Διοίκησης του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.

Η απάντηση του νομικού συνεργάτη της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. βρίσκεται εδώ.

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ