Ροή ειδήσεων

Πρωτόκολλο Παραλαβής Αφανών Εργασιών . Πρέπει να ελεγχθεί εντός ευλόγου διαστήματος . Τέτοιο θεωρείται το τρίμηνο . Μετά την άπρακτη παρέλευση τριμήνου θεωρείται ότι εγκρίθηκε . Περικοπές γενόμενες μετά την παρέλευση τριμήνου δεν είναι νόμιμες και πρ

Πρωτόκολλο Παραλαβής Αφανών Εργασιών . Πρέπει να ελεγχθεί εντός ευλόγου διαστήματος . Τέτοιο θεωρείται το τρίμηνο . Μετά την άπρακτη παρέλευση τριμήνου θεωρείται ότι εγκρίθηκε . Περικοπές γενόμενες μετά την παρέλευση τριμήνου δεν είναι νόμιμες και πρέπει να απαλειφθούν .

Το κείμενο της νομολογίας βρίσκεται εδώ.

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ