Ροή ειδήσεων

Κατάπτωση εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης και εκκαθαριστικός λογαριασμός της έκπτωτης εργολαβίας – Σχόλιο από τον Τάσο Γακίδη Νομικό Συνεργάτη της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.

Το σχετικό κείμενο μπορείτε να το βρείτε εδώ

Κατηγορία:
Άλλο
ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ