Ροή ειδήσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ για την συνάντηση της Συντονιστικής των Εργοληπτικών Οργανώσεων με τον Υφυπουργό ΥΠΕΣΔΑ.

Οι Εργοληπτικές Οργανώσεις κατ’αλφαβητική σειρά:

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ (ΠΕΔΜΕΔΕ)
Ασκληπιού 23 – 106 80 ΑΘΗΝΑ – Τηλ.: 210-3614978

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜ. ΜΗΧ/ΓΩΝ ΗΛ/ΓΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ (ΠΕΔΜΗΕΔΕ)
Αχαρνών 35 – 104 39 ΑΘΗΝΑ – Τηλ.: 210-8232210

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΕΣΕΔΕ)
Θεμιστοκλέους 4 – 106 78 ΑΘΗΝΑ – Τηλ.: 210-3814735

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕ (ΣΑΤΕ)
Φειδίου 14-16 - 106 78 ΑΘΗΝΑ – Τηλ.: 210-3301814

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΤΑΞΕΩΝ (ΣΤΕΑΤ)Πινδάρου 4 - 106 71 ΑΘΗΝΑ -   Τηλ. 210-3617321

    Πραγματοποιήθηκε στις 18/07/2007 στο Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης συνάντηση του Υφυπουργού κο Αθανάσιο Νάκο και της Συντονιστικής Επιτροπής των Εργοληπτικών Οργανώσεων που αποτελούσαν ο Πρόεδρος της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. κος Γρηγόρης Γρηγορόπουλος, ο Αντιπρόεδρος του Σ.Α.Τ.Ε. κος Ξενοφών Καρκαντζός και ο Γενικός Γραμματέας της Π.Ε.Δ.Μ.Ε.Δ.Ε. κος Χρήστος Παππάς.

        Η συνάντηση έγινε ύστερα από αίτημα της Συντονιστικής των Εργοληπτικών Οργανώσεων για να ενημερωθεί από τον κο Υφυπουργό σε θέματα που αφορούσαν το Δ΄ Κ.Π.Σ. και τις πληροφορίες για την ίδρυση των ΔΗΜΟΣ Α.Ε. & ΝΟΜΟΣ Α.Ε.
 
 Στην συνάντηση θίχθηκαν πολλά θέματα που αφορούσαν τις σχέσεις των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων με τους ΟΤΑ, τους εποπτεύοντες φορείς αυτών, τις υπηρεσίες του ΥΠΕΣΔΑ καθώς επίσης οι σχέσεις μεταξύ ΟΤΑ και Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
 
 Συγκεκριμένα ο Υφυπουργός στην διάρκεια της συζήτησης επιβεβαίωσε ότι με βάση το Νόμο :
 

1.       Η ΣΑΤΑ πρέπει να διατίθεται όλη για έργα

2.       Για τα έργα με αυτεπιστασία έχει ορισθεί μέγιστος αριθμός ημερομισθίων κατΆ έτος.

3.       Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις που έχουν αποδειχθεί ζημιογόνες για τους ΟΤΑ, οφείλουν μετά την εξάμηνη παράταση που τους δόθηκε να σταματήσουν την λειτουργία τους στο τέλος του χρόνου.

    Θίξαμε το πρόβλημα των πολλών αμφιλεγόμενων αποφάσεων του ΟΤΑ, όπου μεταξύ των προληπτικών και κατασταλτικών ελέγχων, βρίσκουν τα περιθώρια να δημιουργούν τετελεσμένα. Η ολοκλήρωση της μηχανοργάνωσης των ΟΤΑ, με δυνατότητα on line πρόσβασης στις αποφάσεις τους θα δημιουργήσει μία πρόσθετη δυνατότητα ενημέρωσης για όλους τους εμπλεκόμενους.

Εκτίμησε πως η μεταχρονολογημένη πληρωμή των έργων από το ΘΗΣΕΑ, δημιουργεί στις Εργοληπτικές Επιχειρήσεις ιδιαίτερα και με την αλλαγή του τρόπου φορολόγησης πρόσθετα προβλήματα γιΆ αυτό και σΆ αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να επιλέγουν έργα που να μπορεί το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης να ΄΄συμβαδίσει΄΄ με αυτό της χρηματοδότησης π.χ. συντήρηση δικτύων (οδικών, υδρ. ,αποχ.), οικοδομικών κλπ.

    Μας ενημέρωσε για τη δημιουργία της ΔΗΜΟΣ Α.Ε. και για την ανάγκη ύπαρξης πιστοποιημένου φορέα διαχείρισης των έργων του ΔΆ Κ.Π.Σ.. Οι επιχειρήσεις αυτές που θα λειτουργήσουν στα πρότυπα της Εγνατίας Α.Ε. , θα αναλαμβάνουν την ¨ωρίμανση¨ του έργου όσον αφορά την εκπόνηση μελέτης, σύνταξη τευχών διακήρυξης, δημοπράτηση, επίβλεψη και τέλος παράδοση. Σίγουρα είναι ένας τρόπος απορρόφησης χρημάτων από το ΔΆ Κ.Π.Σ. . Παράλληλα η δημοπράτηση των έργων είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για τις Εργοληπτικές Επιχειρήσεις. Θα ήμαστε συνεχώς μέσα στις εξελίξεις. Επίσης υποσχέθηκε την συμμετοχή εκπροσώπων των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων στο ΔΣ της εταιρείας στα πρότυπα των συμμετοχών στα ΤΣΕ. Η Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. κατέθεσε τις προτάσεις της για την τροποποίηση του Π.Δ. 171/87 και την προσαρμογή του στα νέα δεδομένα του Νομοθετικού Πλαισίου των Δημοσίων Έργων που θα μελετηθούν από το Υπουργείο.
 
   Ο Υφυπουργός έκλεισε την συζήτηση εκφράζοντας την επιθυμία για την συνεργασία με τις Εργοληπτικές Οργανώσεις για την αντιμετώπιση των θεμάτων που αφορούν την κατασκευή των Δημοσίων Έργων από το Υπουργείο και τους εποπτευόμενους φορείς.
 
   Η συντονιστική Επιτροπή των Εργοληπτικών Οργανώσεων εκτιμά ότι με τις δύο συναντήσεις στις 18/07/2007 με τον Υφυπουργό Αθανάσιο Νάκο και με τον Γενικό Γραμματέα του ΥΠΕΣΔΑ κο Πάτροκλο Γεωργιάδη στις 05/06/2007 δημιουργήθηκαν προϋποθέσεις για ένα ουσιαστικό διάλογο με το ΥΠΕΣΔΑ.
 
Βλέπε δημοσίευμα ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ
Βλέπε δημοσίευμα ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ