ΣΑΤΕ Tag

Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ....

Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ....

Στη σημερινή συνεδρίαση της ΣΕ/ΕΟ στα γραφεία του ΣΑΤΕ, διενεμήθει Ενημερωτικό Σημείωμα του Νομικού Συμβούλου του ΣΑΤΕ κ. Σ. Σταμόπουλου σχετικά με τις τελευταίες τροποποιήσεις της Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων και Μεταστροφές στη Νομολογία τωνν Δικαστηρίων το οποίο δημοσιοποιούμε για ενημέρωση των μελών μας. ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπάρχουν...

Η πρόσκληση για την Ημερίδα βρίσκεται εδώ. Το Δελτίο Τύπου των Εργοληπτικών Οργανώσεων για την Ημερίδα βρίσκεται εδώ. Η Διακήρυξη των Εργοληπτικών Οργανώσεων για την αποκήρυξη του φαινομένου της ΕΤΕΡΟΔΟΣΟΛΗΨΙΑΣ από...

Η σχετική ανακοίνωση βρίσκεται εδώ....

Η σχετική ανακοίνωση βρίσκεται εδώ....