Ροή ειδήσεων

ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ ΤΟ «ΑΣΥΜΦΟΡΟ» Το χρονικό μιας δικαίωσης του κλάδου μας

 

Το έγγραφο που ακολουθεί προέκυψε από τη συνεργασία του Σ.Π.Ε.Δ.Ε Φθιώτιδας  με τη Συντακτική Επιτροπή του περιοδικού της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. “Εργοληπτικό Βήμα”.

 

Δικαιώθηκε η αντίδραση του Συνδέσμου Εργοληπτών Ν. Φθ/δας, στην αυθαίρετη και αναιτιολόγητη απόφαση της αρμόδιας Νομ. Επιτροπής της Ν.Α. Φθ/δας, που ακύρωσε το αποτέλεσμα δημοσίου διαγωνισμού, χαρακτηρίζοντας την προσφερόμενη στη σχετική δημοπρασία έκπτωση απλά ως «ασύμφορη».

Ο Σύνδεσμος και ο υποψήφιος ανάδοχος, στις γραπτές τους αναφορές επεσήμαναν και ανέφεραν τα εξής:

1. Θεώρησαν ως πρόκληση το γεγονός ότι η απόφαση ακύρωσης εκδόθηκε κατά τη διάρκεια της πανελλήνιας αποχής των εργοληπτών από τις δημοπρασίες, που είχε ως αίτημα – μεταξύ άλλων – και την αναπροσαρμογή των τιμών του ενιαίου τιμολογίου. 

2. Παρέθεσαν συγκριτικά στοιχεία από έργα που εκτελούνται στο Νομό Φθ/δας και στην Περιφέρεια Στ. Ελλάδας, με εκπτώσεις αντίστοιχες ή και μικρότερες από την προσφερθείσα στη συγκεκριμένη δημοπρασία.

3. Υπενθύμισαν ότι ο χρόνος διαπίστωσης τιμών – για το Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. – σταμάτησε το 2004 και ότι μέχρι σήμερα το ενιαίο τιμολόγιο δεν έχει επικαιροποιηθεί.

4. Ανέφεραν ότι για την ακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού ως ασύμφορο, έπρεπε (υποχρεωτικά) να γνωμοδοτήσει το Τεχνικό Συμβούλιο της Περιφέρειας και τέτοια γνωμοδότηση δεν ζητήθηκε.

5. Ζήτησαν να συναντηθούν με τα μέλη της Νομ. Επιτροπής προκειμένου να τους ενημερώσουν σχετικά.


Η Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. συνδράμοντας τις προσπάθειες για ανάκληση της απόφασης έστειλε έγγραφο τόσο στον Γεν. Γραμματέα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας όσο και στον κ. Νομάρχη Φθιώτιδας, επισημαίνοντας τις μεταβολές που έχουν επέλθει με τον Ν. 3481/2006, στην γνωμοδότηση και την δικαιοδοσία των αποφαινόμενων οργάνων. Επίσης αναφερόμενη στην εγκύκλιο 20 του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υποστήριξε ότι το αυθαίρετο του ασύμφορου, υπόκειται πλέον σε μία εκφρασμένη λογική αιτιολόγησης από την πλευρά του Υπουργείου που οφείλουν οι Νομαρχίες και οι Περιφέρειες να τηρούν.

Η Ν.Ε. Φθ/δας, στην επόμενη συνεδρίασή της, παρουσία και του κ. Νομάρχη, ανακάλεσε την προηγούμενη απόφασή της, ανέβαλε την έκδοση οριστικής απόφασης, και απέστειλε το φάκελο στο Τεχνικό Συμβούλιο της Περιφέρειας για να γνωμοδοτήσει σχετικά. Το Τ.Σ. έκανε ομόφωνα δεκτή την εισήγηση του Νομομηχανικού Φθ/δας, στην οποία αναφέρονταν τα εξής: «Η υπηρεσία μας εκτιμά ότι η δοθείσα έκπτωση είναι ικανοποιητική λαμβάνοντας υπόψη α) Συγκριτικά στοιχεία αντίστοιχων εκπτώσεων σε παρεμφερή έργα β) Το γεγονός ότι οι μελέτες συντάσσονται με τα ενιαία τιμολόγια του Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. τα οποία εγκρίθηκαν την 1η/10/2004 και έκτοτε δεν έχουν επικαιροποιηθεί και γ) Το γεγονός ότι το αντικείμενο του έργου είναι διάσπαρτο».

Κατόπιν ο Σύνδεσμος κλήθηκε σε συνάντηση με τα μέλη της Ν.Ε. και ανέλυσε με κάθε λεπτομέρεια τα θέματα που αναφέρονταν στις γραπτές αναφορές του υποψηφίου αναδόχου του Συνδέσμου και της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. Ανέφεραν ότι θεωρούν τουλάχιστον αυθαίρετη, αναιτιολόγητη και καταχρηστική κάθε απόφαση που ακυρώνει το αποτέλεσμα δημόσιου διαγωνισμού, όταν δεν παραθέτει κανένα απολύτως στοιχείο κόστους που να δικαιολογεί την κρίση αυτή. Δήλωσαν επίσης ότι αμφισβητούν την ορθότητα τέτοιας κρίσης, από τα μέλη της Νομ. Επιτροπής, όταν αυτή είναι αντίθετη της εισήγησης της αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας (Δ.Τ.Υ.Ν. Φθ/δας).

Tελικά η Ν.Ε. της Ν.Α. Φθ/δας ενέκρινε το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης δημοπρασίας και ανέθεσε το έργο στον ανάδοχο που πρόσφερε την «ασύμφορη» έκπτωση. Η όλη όμως διαδικασία έστειλε ένα μήνυμα στους φορείς που δημοπρατούν έργα και στους συναδέλφους εργολάβους. Στους φορείς ότι πρέπει να δικαιολογούν την κρίση τους, γιατι το «ασύμφορο» πλέον δεν «περνάει» εύκολα και στους συναδέλφους ότι πρέπει να αντιδρούν σε κάθε απαράδεκτη διοικητική πράξη, γιατί η επίλυση των προβλημάτων μας δεν γίνεται με παθητική στάση αλλά με αγώνες.

Η επιστολή αυτή της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. όσο και αυτή του Συνδέσμου Ε.Δ.Ε. Φθιώτιδας μαζί με το σημείωμα του Νομικού Συμβούλου της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. για τις μεταβολές στην αρμοδιότητα προσφυγών κατά την διαδικασία ανάθεσης έργων των Ο.Τ.Α. μετά την έναρξη ισχύος του Νέου Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων (ν.3463/2006), δημοσιεύθηκαν στο τεύχος 54 σελ. 10,11 & 12 και αναρτήθηκε στο site της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. www.pesede.gr

Για μια ακόμη φορά συνιστούμε στους συναδέλφους ότι ενημέρωση μέσω site της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε., του Εργοληπτικού Βήματος και η συνεργασία με τους Νομικούς Συμβούλους της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.  είναι στοιχεία απαραίτητα για την δουλειά μας. 


Για να τυπώσετε το άρθρο πατήστε εδώ

 

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ