Ροή ειδήσεων

Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων: Κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών έτους 2018

Την πρόσκληση του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων σχετικά με την:

Κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών έτους 2018

θα την βρείτε εδώ.
 

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ