Θεώρηση Tag

Η σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας βρίσκεται εδώ....

Αποσπάσματα Ομιλίας της Professor Danuta Hübner Επιτρόπου για την Περιφερική Πολιτική Τίτλος Ομιλίας:  Πολιτική στήριξης ως απάντηση στην Οικονομική κρίση. Η ομιλία δόθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες στις 2 Δεκεμβρίου 2008 …… Η...

Συντελεστές Αναθεώρησης Αναλυτικών Τιμολογίων για το 4ο Τρίμηνο 2008. ΑΤΑΕ, Αναλυτικά Τιμολόγια Έργων Αναδασώσεων, 4o Τρίμηνο του 2008 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΑΣΕΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΤΑΕ, 4o Τρίμηνο του 2008 ΑΤΕΟ (ΝΕΟ), Αναλυτικά Τιμολόγια Έργων Οδοποιΐας, 4o...

Η επιστολή του ΣΤΕΑΤ βρίσκεται εδώ....

Συντελεστές Αναθεώρησης Αναλυτικών Τιμολογίων για το 3ο Τρίμηνο 2008. ΑΤΑΕ, Αναλυτικά Τιμολόγια Έργων Αναδασώσεων, 3o Τρίμηνο του 2008 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΑΣΕΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΤΑΕ, 3o Τρίμηνο του 2008 ΑΤΕΟ (ΝΕΟ), Αναλυτικά Τιμολόγια Έργων Οδοποιΐας, 3o...

Συντελεστές Αναθεώρησης Αναλυτικών Τιμολογίων για το 2ο Τρίμηνο 2008. ΑΤΑΕ, Αναλυτικά Τιμολόγια Έργων Αναδασώσεων, 2o Τρίμηνο του 2008 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΑΣΕΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΤΑΕ 2o Τρίμηνο του 2008 ΑΤΕΟ (ΝΕΟ), Αναλυτικά Τιμολόγια Έργων Οδοποιΐας, 2o...