ΤΕΕ Tag

  Απαντά ο Νομικός Σύμβουλος της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε., Γιάννης Γαλενιανός Ετέθη το ερώτημα ποιο πρέπει να είναι το ακριβές περιεχόμενο των βεβαιώσεων που χορηγούν οι Σύνδεσμοι-Μέλη της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. σχετικά με την επαγγελματική διαγωγή και τα πειθαρχικά παραπτώματα των μελών τους-εργοληπτών ,προκειμένου να την υποβάλουν κατά τις...

    Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. στην συνεδρίαση της στις 16 Ιανουαρίου 2008 αποφάσισε αφού προηγουμένως ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο που συμμετείχε στην σύσκεψη του Συντονιστικού Οργάνου του Τ.Ε.Ε. που πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιανουαρίου 2008 να εισηγηθεί στο Δ.Σ. της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. το εξής σχέδιο...

  Για να διαβάσετε την πρόσκληση πατήστε εδώ Επίσης, Εκδήλωση στα πλαίσια του Money Show με θέμα: «ΕΣΠΑ 2007 – 2013, Τελευταία ευκαιρία για τις μικρομεσαίες εργοληπτικές και μελετητικές επιχειρήσεις;»     Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ο...

  Παρέμβαση του κ. Κλάδου, Προέδρου ΣΕΔΕ Ηρακλείου κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου Νησιωτικών Περιφερειακών Τμημάτων του ΤΕΕ (24-25/11/2007) με θέμα Αναπτυξιακός Χωροταξικός Σχεδιασμός και Περιβάλλον - ΕΣΠΑ 2007-2013 και Νησιωτικών Πολιτικών. ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013   Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς...

    1.  Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 1418/1984, «Την κατασκευή δημόσιων έργων επιτρέπεται να αναλαμβάνουν ημεδαπές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) και στην αντίστοιχη με το έργο κατηγορία και τάξη εγγραφής, καθώς και εργοληπτικές...

  Αρ. Πρωτ. 689                Θεσσαλονίκη 05-11-2007                                                 Προς                                        τον Πρόεδρο και το                                        Διοικητικό  Συμβούλιο                                           του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.                                                                                Κοιν.: Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.   Θέμα: Ανάκληση Απόφασης για την Σύσταση Εποπτεύουσας Επιτροπής Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Νομού Κιλκίς     Πληροφορηθήκαμε ότι ορίσατε ως μέλη (τακτικό και αναπληρωματικό) της Εποπτεύουσας Επιτροπής...