ΤΕΕ Tag

Το κείμενο βρίσκεται εδώ. Ο Πίνακας για την πορεία του ΕΣΠΑ βρίσκεται εδώ....

Το πλήρες κείμενο της αίτησης ακύρωσης που κατέθεσε το Τ.Ε.Ε. βρίσκεται εδώ. ...

Η επιστολή του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. βρίσκεται εδώ....

Στις 19-11-2008 η Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. κατέθεσε στο Συμβούλιο της Επικρατείας αίτηση ακύρωσης κατά της απόφασης της κας Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας , με την οποία διορίστηκαν τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων. Αίτηση ακύρωσης κατά της ίδιας απόφασης κατέθεσε και το...

Η παρέμβαση των τμημάτων του ΤΕΕ, καθώς και σχόλιο της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε., βρίσκεται εδώ....

Σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι   Συμμετοχή στο διήμερο κατάληψης των Γραφείων του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. σ’ ολη τη χώρα (στις 22 & 23 Οκτώβρη) σημαίνει:   1.       Τη συμμετοχή εκπροσώπων της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. στα όργανα Διοίκησης του Ε.Τ.Α.Α. Η Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. καλύπτει συνδικαλιστικά το...