ασφαλιστικες Tag

Με την με αριθμό 859/Συνεδρ.410/8.2.16 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Μηχανικών & ΕΔΕ εγκρίθηκαν τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών για το έτος 2016.1) Ασφαλισμένοι μέχρι 31/12/92 Για τους έχοντες τάξη ΜΕΕΠ Α1-Α2 και ΜΕΚ Α-Β  ποσό 162,81 € καιΓια τους έχοντες τάξη ΜΕΕΠ 1η- 2η   και ΜΕΚ-...