Ροή ειδήσεων

ΕΤΑΑ-ΤΠΕΔΕ: Με την με αριθμό 859/Συνεδρ.410/8.2.16 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Μηχανικών & ΕΔΕ εγκρίθηκαν τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών για το έτος 2016.

Με την με αριθμό 859/Συνεδρ.410/8.2.16 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Μηχανικών & ΕΔΕ εγκρίθηκαν τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών για το έτος 2016.

1) Ασφαλισμένοι μέχρι 31/12/92 

  • Για τους έχοντες τάξη ΜΕΕΠ Α1-Α2 και ΜΕΚ Α-Β  ποσό 162,81 € και
  • Για τους έχοντες τάξη ΜΕΕΠ 1η- 2η   και ΜΕΚ- Γ-Δ ποσό 200,74 €.

2) Ασφαλισμένοι μετά την 1/1/93

  • 1η ασφαλιστική κατηγορία : 27,73 € μηνιαία εισφορά και 332,76 € ετήσια εισφορά, 
  • 2η ασφαλιστική κατηγορία : 34,11 € μηνιαία εισφορά και 409,32 € ετήσια εισφορά,
  • 3η ασφαλιστική κατηγορία : 40,43 € μηνιαία εισφορά και 485,16 € ετήσια εισφορά.

Με την ως άνω απόφαση, η Διοικούσα Επιτροπή Μηχανικών  & ΕΔΕ αποφάσισε οι εισφορές του ΤΠΕΔΕ έτους 2016 να καταβάλλονται εμπροθέσμως έως 28/2/17 (έως το 1ο δίμηνο του επόμενου έτους της λήξης των εισφορών).

Επίσης, η Διοικούσα Επιτροπή Μηχανικών  & ΕΔΕ αποφάσισε να εισπραχθεί η διαφορά ασφαλιστικής εισφοράς έτους 2015 χωρίς προσαυξήσεις έως 31/12/16 (άρθρο 21, παρ. 3 του Ν. 4337/15 όπως τροποποίησε το άρθρο 39 του Ν. 4331/15). 

Η σχετική ανακοίνωση του ΕΤΑΑ ΤΠΕΔΕ βρίσκεται εδώ.

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ