Απαλλαγή Tag

Ανάρτηση στον ιστότοπο του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ πληροφοριών σχετικά με τη δυνατότητα απαλλαγής από τις εισφορές για τους ασφαλισμένους που απασχολούνται παράλληλα σε δύο ή περισσότερα κράτη-μέλη της ΕΕ.Την ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα βρείτε εδώ....

Διευκρινήσεις σχετικά με το Ν. 4281/2014, παρ.10, άρθρο 1, περί απαλλαγής των υποχρέων(εργολάβοι) που εκτελούν έργα του δημοσίου (φορείς που ανήκουν στα Π.Δ.59/2007 & Π.Δ.60/2007 από την χρέωση Φ.Π.Α. προς τους ανωτέρω κύριους φορείς των έργωνΤων φοροτεχνικών συνεργατών της ΠΕΣΕΔΕ 'SYNTAXIS'Το σχετικό έγγραφο βρίσκεται εδώ....

Η σχετική ΠΟΛ βρίσκεται εδώ....

  Ενημέρωση σχετικά με τον τρόπο απαλλαγής των συναδέλφων που κατείχαν μηχανήματα έργων πριν την 01.01.1993 από την υποχρέωση καταβολής τελών παλαιότερων ετών. Για να διαβάσετε το έγγραφο του ΥΠΕΧΩΔΕ πατήστε εδώ  ...