Ροή ειδήσεων

Συνάντηση εργασίας του Προεδρείου της ΠΕΣΕΔΕ με τον Πρόεδρο της Δ.Ε. Τομέα Μηχανικών & Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του ΕΤΑΑ (ΤΣΜΕΔΕ) και Αντιπρόεδρο της Τράπεζας Αττικής κο Κωνσταντίνο Μακέδο

Το Σάββατο 9 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΤΣΜΕΔΕ συνάντηση εργασίας του Προεδρείου της ΠΕΣΕΔΕ με τον Πρόεδρο της Δ.Ε. Τομέα Μηχανικών & Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του ΕΤΑΑ (ΤΣΜΕΔΕ) και Αντιπρόεδρο της Τράπεζας Αττικής, κο Κωνσταντίνο Μακέδο.

Το κυρίως θέμα της συνάντησης ήταν η συνέχιση της εγγυοδοσίας του ΤΣΜΕΔΕ μετά την 31/12/2016, μέσω του υπό ίδρυση νέου ταμείου ΤΜΕΔΕ, το οποίο προβλέπεται στον πρόσφατο νόμο για το ασφαλιστικό, Ν.4387/2016.

Το Προεδρείο της ΠΕΣΕΔΕ μετέφερε στον κο Μακέδο την ανησυχία και αγωνία όλων των μελών της ΠΕΣΕΔΕ, για το αν το νέο Ταμείο (το ΤΜΕΔΕ) θα μπορέσει να συνεχίσει να παρέχει από 1.1.2017 την εγγυοδοσία, και μάλιστα με ταυτόσημους όρους, όπως αυτή παρέχεται από το ΤΣΜΕΔΕ μέχρι σήμερα.

Τέθηκε υπ’ όψη του κου Μακέδου, ότι εφ’ όσον το ΤΜΕΔΕ δεν μπορέσει να ανταποκριθεί, ή παρέχει εγγυοδοσία με «σκληρούς» τραπεζικούς όρους, αυτό θα σημάνει άμεση κατάρρευση της πλειοψηφίας των εργοληπτικών επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των μικρών και μεσαίων, που δεν έχουν πρόσβαση σε τραπεζική εγγυοδοσία.

Περαιτέρω τέθηκε το θέμα του επί οκταετία (από το 2008) συνεχιζόμενου αποκλεισμού της ΠΕΣΕΔΕ, από την εκπροσώπησή της στην Δ.Ε. του ΤΣΜΕΔΕ, με την υπενθύμιση ότι η ΠΕΣΕΔΕ είναι ο ιδρυτής του αρχικού Ταμείου «ΤΣΕΔΕ», το οποίο και αποδέχθηκε εν συνεχεία και τους Διπλ. Μηχανικούς του ΤΕΕ.

Ενώ ομοίως επισημάνθηκε ο αποκλεισμός ορισμένων τοπικών Συνδέσμων της ΠΕΣΕΔΕ από την εκπροσώπησή τους στις Δ.Ε. Περιφερειακών γραφείων του ΤΣΜΕΔΕ, τη στιγμή που οι Σύνδεσμοι της ΠΕΣΕΔΕ είναι τα μοναδικά Σωματεία με έδρα στους κατά τόπους Νομούς και εκπροσωπούν τη συντριπτική πλειοψηφία των εργοληπτικών επιχειρήσεων της «Επαρχίας».

Το Προεδρείο της ΠΕΣΕΔΕ διαβεβαίωσε τον κο Μακέδο ότι τα Μέλη και οι υπηρεσίες της ΠΕΣΕΔΕ είναι στην διάθεση της Διοίκησης του ΤΣΜΕΔΕ για κάθε συνεργασία και υποβοήθηση του έργου της, ενώ η ΠΕΣΕΔΕ μπορεί να συνδράμει και με σύσταση ομάδων εργασίας για την επεξεργασία του κανονισμού εγγυοδοσίας του νέου Ταμείου, αλλά και κάθε άλλης εργασίας που θα χρειασθεί.

Τέλος συμφωνήθηκε να υπάρχει διαρκής και στενή συνεργασία για κάθε θέμα που αφορά τα μέλη της ΠΕΣΕΔΕ.

Mετά την ολοκλήρωση της συνάντησης ο Πρόεδρος της Δ.Ε. Τομέα Μηχανικών & Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του ΕΤΑΑ (ΤΣΜΕΔΕ) και Αντιπρόεδρος της Τράπεζας Αττικής, κος Κωνσταντίνος Μακέδος δήλωσε: «Με αίσθημα ευθύνης και επιτελώντας το θεσμικό μας ρόλο είμαστε σε συνεχή επαφή και συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία Εργασίας και Υποδομών για να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της εγγυοδοσίας, και το κυριότερο να στηθούν σωστά όλες οι δομές του ΤΜΕΔΕ, ώστε να επιτελέσει τον αναπτυξιακό του ρόλο και να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις και προκλήσεις σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με το Ν.4387/2016, στο νέο Ταμείο ΤΜΕΔΕ μπορεί να μεταβιβαστεί τμήμα της περιουσίας του ΤΣΜΕΔΕ, κατόπιν οικονομικής μελέτης και επιπλέον να εγκριθούν και κανονισμοί λειτουργίας και εγγυοδοσίας.

θα ήθελα να επαναλάβω ότι η τυχόν έλλειψη της εγγυοδοσίας του ΤΣΜΕΔΕ στις κατασκευαστικές και μελετητικές επιχειρήσεις από τις αρχές του επόμενου έτους, θα επιφέρει την κατάρρευση του κλάδου των κατασκευών και ότι αποτελεί θέμα πρώτης προτεραιότητας η ομαλή λειτουργία του νέου Ταμείου από 1/1/2017, ώστε να αποτραπεί αυτό το ενδεχόμενο».

Φωτο: Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. Τομέα Μηχανικών & Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του ΕΤΑΑ (ΤΣΜΕΔΕ και Αντιπρόεδρος της Τράπεζας Αττικής), κος Κωνσταντίνος Μακέδος και ο Πρόεδρος της ΠΕΣΕΔΕ κος Γιώργος Γάγαλης

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ