Ροή ειδήσεων

ΣΕΔΕ Ιωαννίνων – ένσταση για απαράδεκτα χαμηλές τιμές. Προσφυγή για αποκλεισμό επιχειρήσεων από διακύρυξη έργων ΧΑΔΑ. Απάντηση Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.

 

ΣΕΔΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: ΕΝΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΑ ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ

 
 
 
ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΩΝ ΧΑΔΑ
Π. Σαρακατσάνος και υιοί ε.ε.
Νεοφύτου Δούκα 52, Ιωάννινα
Τηλ 2651068170, fax 2651067227
 
Ιωάννινα, 12/10/2007
 
Προς : Περιφέρεια Ηπείρου
Σχετικά : Η από  28/9/2007 προσφυγή μας ενώπιον του Γ.Γ.Π.Η. κατά της διακήρυξης του έργου «Αποκατάσταση   ΧΑΔΑ του Δήμου Περάματος».
Κοιν : Δήμο Περάματος
 
Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού που αφορά προσφυγή της εταιρείας μας κατά της διακήρυξης του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δ. Περάματος Ν. Ιωαννίνων» που δημοπρατεί ο Δήμος Περάματος στις 16/10/2007, και συγκεκριμένα κατά του γεγονότος ότι η συγκεκριμένη διακήρυξη δεν καλεί τις εργοληπτικές επιχειρήσεις καθαρισμού και επεξεργασίας υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων (ΕΡΚ), σας στέλνουμε συνημμένα τα εξής :
 
  1. Περίληψη διακήρυξης του Δήμου Λευκάδας, που αφορά αντίστοιχο έργο (αποκατάσταση ΧΑΔΑ), όπου καλείται η συγκεκριμένη κατηγορία εργοληπτών. Σημειώνεται εδώ ότι αρχικά ο Δήμος Λευκάδας δημοπράτησε το εν λόγω έργο στις 9/10/2007, χωρίς να καλεί την συγκεκριμένη κατηγορία εργοληπτικών επιχειρήσεων (ΕΡΚ). Τελικά, επαναδημοπρατεί το έργο στις 30/10/2007 όπως φαίνεται και στη συνημμένη διακήρυξη, καλώντας και την κατηγορία αυτή, μετά από αντίστοιχη προσφυγή μας στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.
  1. Επιστολή της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας – Θράκης προς τον Δήμο Δοξάτου Δράμας. Ο συγκεκριμένος Δήμος προτίθετο να δημοπρατήσει το έργο «Περιβαλλλοντική αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δ.Δ. Κυργίων» χωρίς να καλεί την συγκερκιμένη κατηγορία εργοληπτών (ΕΡΚ). ¨Όπως φαίνεται δε στην παρ. 5 της επιστολής, η Περιφέρεια υπογραμμίζει στον Δήμο ότι είναι υποχρεωτική η συμμετοχή αυτών των επιχειρήσεων (ΕΡΚ), μνημονεύοντας και την εγκύκλιο 23 του ΥΠΕΧΩΔΕ (όπως ακριβώς και εμείς στην προσφυγή μας). Τελικά, όπως φαίνεται και από την περίληψη διακήρυξης που σας στέλνουμε συνημμένα, ο Δήμος δημοπράτησε το έργο (αντίστοιχου προϋπολογισμού με αυτό του Δ. Περάματος) στις 9/10/2007, καλώντας και τη συγκεκριμένη κατηγορία εργοληπτών.
  1. Τέλος σας επισυνάπτουμε προϋπολογισμό αντίστοιχου έργου (αποκατάσταση ΧΑΔΑ) που δημοπράτησε ο Δήμος Παγγαίου, όπου φαίνονται καθαρά οι προς εκτέλεση εργασίες καθώς και τα τιμολόγια αυτών, οι οποίες είναι πανομοιότυπες με αυτές του έργου αποκατάστασης ΧΑΔΑ που δημοπρατεί ο Δ. Περάματος. Η μόνη διαφορά στη διακήρυξη του έργου του Δήμου Παγγαίου, με αυτή του Δήμου Περάματος είναι ότι η διακήρυξη του πρώτου δήμου καλεί και την συγκεκριμένη κατηγορία εργοληπτικών επιχειρήσεων (ΕΡΚ).

Επειδή θεωρούμε ότι τα παραπάνω είναι σοβαρά στοιχεία που θα βοηθήσουν κατά την εκδίκαση της προσφυγής μας, παρακαλούμε να τα λάβετε υπόψη.

Για την εταιρεία
Π. Σαρακατσάνος
 
 
Απάντηση Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.
Επιστολή προς Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου για ανάκληση διακύρυξης διαγωνισμού
Λάβαμε γνώση της προσφυγής που άσκησε κατά της διακήρυξης της ανοικτής δημοπρασίας του έργου «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Δήμου Περάματος» , το οποίο δημοπρατείται στις 15-10-2007 , η εργοληπτική επιχείρηση «Π. Σαρακατσάνος και Υιοί Ε.Ε.», λόγω μη πρόσκλησης στο διαγωνισμό των εξειδικευμένων εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στο ΜΕΕΠ του ΥΠΕΧΩΔΕ για έργα καθαρισμού και επεξεργασίας νερού , στερεών και αερίων αποβλήτων (ΕΡΚ).
Βάσει της εγκυκλίου 23/6.8.1996 (617 Α/69/6 7/Φ.5.3) του ΥΠΕΧΩΔΕ στον προαναφερόμενο διαγωνισμό θα έπρεπε πράγματι να είχαν κληθεί να συμμετάσχουν και οι εξειδικευμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις για έργα καθαρισμού και επεξεργασίας νερού , στερεών και αερίων αποβλήτων (ΕΡΚ) , οπότε, εφόσον αυτό δεν συνέβη με τη διακήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού , προκύπτει αφενός μεν το ζήτημα ότι κακώς αποκλείεται η συμμετοχή σ’ αυτόν των εξειδικευμένων στο αντικείμενο αυτό εργοληπτικών επιχειρήσεων αφετέρου δε τίθεται εν αμφιβόλω η εγκυρότητα της όλης διαδικασίας.
Ως εκ τούτου παρακαλούμε να εξετάσετε τα δικαιολογημένα παράπονα που εκφράζονται και να ζητήσετε από τον Δήμο Περάματος , που είναι ο κύριος του έργου , να ανακαλέσει τη διακήρυξη του διαγωνισμού , άλλως να προβείτε εσείς στην ακύρωση άλλως ανάκλησή της. 
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς  
Πρόεδρος ΠΕΣΕΔΕ, Γρηγόρης Γρηγορόπουλος                   
Γενικός Γραμματέας ΠΕΣΕΔΕ, Φίλιππος Αβρανάς
 
ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ