Ροή ειδήσεων

ΣΕΔΕ Δ. Μακεδονίας: Όχληση προς την ΔΕΗ σχετικά με τη μη πληρωμή δεδουλευμένων και πρόθεση διακοπής εργασιών

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΠΟΥΣΙΟΥ & ΕΣΤΙΑΣ 3 – 50100 ΚΟΖΑΝΗ – 24610 39568 – synd-ergdm@ath.forthnet.gr

                                                                                      

                                                                                        Προς: Δ.Ε.Η. Α.Ε. / ΛΚΔΜ

                                                                                                  ΔΕ ΛΚΔΜ

                                                                                                   ΔΛΥ ΛΚΔΜ

 

                                                                                                    Κοιν.: Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.

         

   Αρ. Πρωτ. 81                                              Κοζάνη, 06-07-2016

 

  Θέμα: Όχληση σχετικά με τη μη πληρωμή δεδουλευμένων και πρόθεση διακοπής εργασιών.

 

Στο χώρο των Ορυχείων του ΛΚΔΜ δραστηριοποιούνται πολλά μέλη του Συνδέσμου μας στο σύνολο των εργασιών που εκτελούνται σ’αυτά (χωματουργικά – οικοδομικά – ηλεκτρομηχανολογικά καθώς και εργασίες που πληρώνονται με εργατοώρες και μίσθωση μηχανημάτων).

Το τελευταίο διάστημα καθημερινά γινόμαστε αποδέκτες των παραπόνων και της αγωνίας των μελών μας για την δεινή οικονομική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει, μετά την μη τήρηση από μέρους σας των συμβατικών υποχρεώσεων πληρωμής.

Συγκεκριμένα, δεν έχει τηρηθεί ο συμβατικός όρος της πληρωμής εντός τριμήνου και δεν έχουν εξοφληθεί τα τιμολόγια Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου – Μαρτίου 2016, που έπρεπε να έχουν εξοφληθεί στις 24 Απριλίου, στις 24 Μαίου και στις 24 Ιουνίου2016 αντίστοιχα.

Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η μηδενική ρευστότητα των επιχειρήσεων και η παντελής αδυναμία τους να αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους προς τους εργαζομένους , το δημόσιο , το ΙΚΑ και τους προμηθευτές τους.

Την παρούσα στιγμή οι επιχειρήσεις έχουν απλήρωτες τις υποχρεώσεις τους για τους προηγούμενους μήνες και ως εκ τούτου:

Πρώτον, δεν είναι δυνατή οικονομικά η συνέχιση εκτέλεσης των έργων που έχουν αναλάβει

Δεύτερον, η συνολική λειτουργία των επιχειρήσεων καθίσταται αδύνατη μη έχοντας φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα

Και τρίτον, οδηγούνται σε αφανισμό χάνοντας τη δυνατότητα των ρυθμίσεων των φορολογικών τους υποχρεώσεων ως αποτέλεσμα της μη πληρωμής τους από την ΔΕΗ.

Θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι στις επιχειρήσεις μας απασχολείται μεγάλος αριθμός εργαζομένων διαφόρων ειδικοτήτων και ως αποτέλεσμα της παρούσας κατάστασης δεν τους έχουν καταβληθεί τα δεδουλευμένα και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος οι εργαζόμενοι να χάσουν την εργασία τους οριστικά με απώτερη συνέπεια την αύξηση της ανεργίας στην ήδη επιβαρυμένη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας.

Ωστόσο, πρέπει να τονίσουμε ότι έως και σήμερα οι εργοληπτικές επιχειρήσεις κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια στην εκτέλεση των έργων που έχουν αναλάβει απέναντι στην επιχείρησή σας και έχουν ανταποκριθεί πλήρως στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις συμβάσεις με την Δ.Ε.Η., χωρίς να δημιουργηθεί κανένα απολύτως πρόβλημα στη λειτουργία των Ορυχείων.

Εν κατακλείδι, θέλουμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι οι επιχειρήσεις – μέλη μας, εξαναγκασμένες από τους παραπάνω λόγους ανωτέρας βίας, ζητούν την εξόφληση των δεδουλευμένων τους μέχρι την Παρασκευή 08/07/2016. Ειδάλλως, προτίθενται να προβούν :

πρώτον σε στάση εργασίας από την Δευτέρα 11/07/2016 και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση τους,

και δεύτερον, σε αποχή τους από τις δημοπρασίες .

 

Προς αποφυγή δυσάρεστων εξελίξεων και παρεξηγήσεων, θεωρούμε επιβεβλημένη άμεσα μία συνάντηση με την Δ/νση του ΛΚΔΜ. 

            Ενημερωτικά, σας πληροφορούμε ότι τα παραπάνω αφορούν και επιχειρήσεις, μη κατόχους ΜΕΕΠ, που δραστηριοποιούνται στα τεχνικά έργα στο χώρο των Ορυχείων, οι οποίες έχουν συσπειρωθεί γύρω από τον Σύνδεσμό μας, ως το μόνο συνδικαλιστικό όργανο του τεχνικού κόσμου στον Νομό Κοζάνης.

 

 

                                      Για το Δ.Σ.

             Η Πρόεδρος                                     Ο Γεν. Γραμματέας

 

          Τσιομπάνου Μαρία                            Αποστολίδης Ιωάννης

      Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Δ.Ε.         Πολιτικός Μηχανικός Ε.Δ.Ε.

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ