Ροή ειδήσεων

Ψηφίσθηκε το ν/σ για τις “Δημόσιες Συμβάσεις” – Δεκτές έγιναν επί μέρους προτάσεις της ΠΕΣΕΔΕ

Ψηφίσθηκε σήμερα 2 Αυγούστου το Νομοσχέδιο «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΈΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

Το κείμενο του νομοσχεδίου (μέρος 1) όπως ψηφίσθηκε θα βρείτε εδώ.

Το κείμενο του νομοσχεδίου (μέρος 2) όπως ψηφίσθηκε θα βρείτε εδώ.

Δεκτές έγιναν επί μέρους προτάσεις της ΠΕΣΕΔΕ:

1. Στο άρθρο 151 "Επιμετρήσεις" ο χρόνος ελέγχου – έγκρισης από 3 μήνες γίνεται 45 ημ. βλέπε κείμενο με διορθώσεις εδώ.

2. Στο άρθρο 53 η δημοπράτηση χωρίς προμετρήσεις περιορίζεται πλέον μόνο σε διαγωνισμούς έως 60.000 ευρώ, βλέπε κείμενο με διορθώσεις εδώ.

3. Στο άρθρο 95 σε προσφορές με ΚΑ τίμημα επισυνάπτεται στην σύμβαση η ανάλυση του ΚΑ τιμήματος, βλέπε κείμενο με διορθώσεις εδώ.

Δυστυχώς σε θέματα, όπως η επέκταση χρήσης του συστήματος Μ-Κ, τα ανώτερα – κατώτερα όρια κλπ το νομοσχέδιο παρέμεινε ως είχε.

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ