Ροή ειδήσεων

Πρόσκληση του Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ. σε Συνδιάσκεψη Προεδρείων Εργοληπτών Δ.Ε. Μακεδονίας-Θράκης στις 13/09/2009 στη Θεσσαλονίκη

Η πρόσκληση του Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ. για τη Συνδιάσκεψη βρίσκεται εδώ.

Η πρόσκληση του Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ. προς τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. βρίσκεται εδώ.

Οι θέσεις και προτάσεις του Δ.Σ. του Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ. επί του προτεινόμενου ‘σχεδίου καταστατικού ενοποιημένης οργάνωσης’ βρίσκονται εδώ.

Οι προτάσεις βελτίωσης των διατάξεων των Ν3263/2004 και Ν2940/2001 σχετικά με την ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ ΥΨΗΛΩΝ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ στους διαγωνισμούς δημοσίων έργων, καθώς και η πρόταση για Θέσπιση «ΟΡΙΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ», ανά τάξη του ΜΕΕΠ που κατέθεσε με επιστολή του ο Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ. προς τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. κο Σουφλιά βρίσκονται εδώ.

Επίσης, στην ίδια σελίδα βρίσκεται και η επιστολή της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. προς τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με θέμα την θέσπιση ορίου απαιτούμενων εγγυήσεων καλής εκτέλεσης, ανά τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. (συνοδευτική της αντίστοιχης επιστολής του Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ.).

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ