Ροή ειδήσεων

Οι διαφορές που προκύπτουν από σύμβαση κατασκευής έργου, που σκοπό έχει την εξυπηρέτηση του κοινού και που εκτελείται χάριν δημοτικής επιχείρησης, η οποία είναι κυρία αυτού, προβλέπεται δε από το νόμο γι’ αυτήν η εφαρμογή της περί δημοσίων έργων νομο

Οι διαφορές που προκύπτουν από σύμβαση κατασκευής έργου, που σκοπό έχει την εξυπηρέτηση του κοινού και που εκτελείται χάριν δημοτικής επιχείρησης, η οποία είναι κυρία αυτού, προβλέπεται δε από το νόμο γι’ αυτήν η εφαρμογή της περί δημοσίων έργων νομοθεσίας, υπάγονται στη δικαιοδοσία του Πενταμελούς πολιτικού Εφετείου της περιφέρειας που βρίσκεται το έργο. Νόμιμη η δήλωση της προσφεύγουσας περί διακοπής του έργου, διότι πιθανολογήθηκε ότι συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την υποβολή της, ήτοι υπήρξε καθυστέρηση πληρωμής μέρους των πιστοποιηθέντων χρηματικών ποσών πέρα από ένα μήνα από την έγκριση-πιστοποίηση των λογαριασμών, με υπαιτιότητα της κυρίας του έργου, επιπλέον δε περιλήφθηκαν σ’ αυτήν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 48 του π.δ. 609/1985 στοιχεία και επομένως επέφερε έννομα αποτελέσματα.

Το κείμενο της νομολογίας βρίσκεται εδώ.

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ