Ροή ειδήσεων

Δελτίο Τύπου της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.: 20η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη Προεδρείων Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσιών Έργων της ΠΕΣΕΔΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα,  8 Δεκεμβρίου 2017

 

20η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη Προεδρείων Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσιών Έργων της ΠΕΣΕΔΕ:

Business για λίγους-Μικρομεσαίοι σε απόγνωση.

Υπουργείο Υποδομών και ΕΑΑΔΗΣΥ έμπροσθεν των ευθυνών τους.

Υπό τον τίτλο «Business για λίγους, Μικρομεσαίοι σε απόγνωση» πραγματοποιείται το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 2017, στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ, Νίκης 4 (1ος όροφος) η 20η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη Προεδρείων Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων της ΠΕΣΕΔΕ.

Βασικό θέμα της Συνδιάσκεψης θα αποτελέσει η πρόταση της ΠΕΣΕΔΕ για την ανάγκη λήψης μέτρων κατά της χειραγώγησης των Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων και η Εισαγωγή «εξαιρετικών» διατάξεων στο ν4412/16 για τα έργα κάτω του Κοινοτικού ορίου. 

Υπενθυμίζουμε ότι για τα συγκεκριμένα θέματα η Διοίκηση της Ομοσπονδίας σε επιστολή της προς τον Υπουργό Υποδομών και τον Πρόεδρο της ΕΑΑΔΥΣΗ είχε τονίσει ότι η εφαρμογή των Κοινοτικών Οδηγιών για τις Δημόσιες συμβάσεις, δεν μπορεί να γίνεται με μεθόδους copy-paste. Αντιθέτως οφείλει να προσαρμοσθεί στην ζοφερή Ελληνική πραγματικότητα, όπου σειρά αναθετουσών Αρχών, σύμφωνα με όλες τις σχετικές έρευνες, ασκούν πρωταθλητισμό στην διαφθορά.

Αφορμή για την επιστολή της ΠΕΣΕΔΕ στάθηκε η αμέλεια του διάσημου πλέον «Κώστα» του Δ. Περιστερίου, ο οποίος επιφορτίσθηκε να εισάγει όρους σε διακήρυξη προμήθειας προκειμένου η σύμβαση να ανατεθεί στους «προμηθευτές που θέλουμε». Το τυχαίο αυτό γεγονός ανέδειξε με τον πλέον εύγλωττο τρόπο αυτό για το οποίο η ΠΕΣΕΔΕ επί σειρά ετών κρούει τον κώδωνα του κινδύνου: ότι δηλαδή οι μικρομεσαίες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις θα βρεθούν εκτός επαγγέλματος, με οδυνηρές συνέπειες τόσο για τον υγιή ανταγωνισμό στους διαγωνισμούς, όσο και για την απασχόληση των Μηχανικών και του προσωπικού των εν λόγω επιχειρήσεων. Στην κατεύθυνση αυτή κινείται και η προβλέψιμη «προθυμία» πολλών Αναθετουσών Αρχών, να εξαντλήσουν κατά την σύνταξη των διακηρύξεων, κάθε «νόμιμο» περιθώριο, ώστε να περιγράψουν επακριβώς τον επιθυμητό (σε αυτές) ανάδοχο, με αντίστοιχη μείωση της δυνατότητας συμμετοχής στον διαγωνισμό. …»

Συγκεκριμένα σε παλαιότερη επιστολή της προς το Υπουργείο η ΠΕΣΕΔΕ προτείνει την:

1. επαναφορά προτύπων διακήρυξης με αυστηρά προκαθορισμένα κριτήρια «τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας» (όπως οι πρότυπες διακηρύξεις ν3669/2008),

2. απαλοιφή ή και αυστηρό περιορισμό της δυνατότητας των Αναθετουσών Αρχών για εισαγωγή αυθαίρετων κριτηρίων

3. αποδοχή της εγγραφής σε αντίστοιχη του προϋπολογισμού τάξη και κατηγορία του μητρώου εργοληπτικών επιχειρήσεων ως επαρκή απόδειξη επαγγελματικής – οικονομικής ικανότητας και εμπειρίας.

Το Δελτίο Τύπου της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. βρίσκεται εδώ.

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ