Δράσεις

Παρουσίαση – Ανάλυση ΔΕΔ στο πλαίσιο του 76ο Τακτικού Συνεδρίου της ΠΕΣΕΔΕ από τον φοροτεχνικό μας κ. Βέντζιο Χρήστο (αρχείο pdf)...