Διαβουλεύσεις

Για να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

Για να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

Δημόσια Διαβούλευση του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας: Οδηγός για το Πρόγραμμα “Ηλέκτρα” με τίτλο: “Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιριακών Εγκαταστάσεων”Για να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

Δημόσια Διαβούλευση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Πρότυπες Προτάσεις» του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» έως 01 Δεκεμβρίου 2021Για να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

Δημόσια διαβούλευση Υπ.Ανάπτυξης : Σχέδιο  νόμου για τον εκσυγχρονισμό , την απλοποίηση και την αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημόσιων συμβάσεων του νόμου 4412/2016 και ειδικότερα ρυθμίσεις για τις προμήθειες στους τομείς άμυνας & ασφάλειαςΓια να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...