Ροή ειδήσεων

Απόφαση ΥΠΕΝ/Δ ΑΠΕΕΚ/81329/3660/2022 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Καθορισμός διαδικασίας υπολογισμού, επιμερισμού και τιμολόγησης χρέωσης Εκπροσώπων Φορτίου για την αποζημίωση νέων Έργων Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.ΥΛ. στόχων ΕΣ.Ε.Κ., του Υπολογαριασμού νέων Έργων Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στόχων Ε.Σ.Ε.Κ. του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε, Σ.Η.Θ.Υ.Α. και Αποθήκευσης Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου και σχετικών διατάξεων εφαρμογής»

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ