Ροή ειδήσεων

Απόφαση ΓΓΑΔΔΤ 298/8056/2022 των Υπουργείων Εσωτερικών – Επικρατείας με θέμα: «Καθορισμός και εξειδίκευση ζητημάτων που αφορούν στη λειτουργία του Μητρώου Διαφάνειας, δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4829/2021 (Α’ 166)»

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ