Ροή ειδήσεων

Απόφαση αριθμ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/98728/1508 πολλαπλών Υπουργείων με θέμα: Τροποποίηση (4η) της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/118225/2849/10.12.2021 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τίτλο «Προκήρυξη του προγράμματος “Εξοικονομώ 2021″, που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β’ 5778)

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ