Ροή ειδήσεων

Απόφαση αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 69439 πολλαπλών Υπουργείων: Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ. οικ.66528/18.11.2022 κοινής υπουργικής απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 06:00

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ