Ροή ειδήσεων

Απόφαση αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 29484 (ΦΕΚ Β’ 3473/24.05.2023) πολλαπλών Υπουργείων: Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ ΓΠ.οικ.24991/28.4.2023 (Β’ 2883) κοινής υπουργικής απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2023 και ώρα 06:00

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ