Ροή ειδήσεων

Απόφαση αριθμ. 92374/2022 του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων: Τ ροποποίηση της υπ’ αρ. 141732/27-12-2021 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2022 των πέντε (5) εντός Γενικής Κυβέρνησης εποπτευόμενων φορέων του Κεφ. Α’ του ν. 3429/2005 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Β’ 6644) με αναθεώρηση του προϋπολογισμού έτους 2022 του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (OBI)

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ