Ροή ειδήσεων

Απόφαση αριθμ. 5483 (ΦΕΚ Β’ 390 / 30.01.2023) Υπουργείων Οικονομικών – Ανάπτυξης & Επενδύσεων: Διαδικασίες δημοσιονομικών διορθώσεων και αναζήτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών στα Τομεακά και Περιφερειακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ