Ροή ειδήσεων

Απόφαση αριθμ. 50208 ΕΞ 2022 (ΦΕΚ’Β 6148/05.12.2022) του Υπουργού Επικρατείας : Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) στον Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ