Ροή ειδήσεων

Απόφαση αριθμ. 362532( ΦΕΚ τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ., 1096/28.11.2022) του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 125683/21.4.2022 απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Σύσταση, Συγκρότηση και καθορισμός αρμοδιοτήτων α) του Τεχνικού Συμβουλίου Έργων και Μελετών εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και β) των δύο (2) Τμημάτων του Τεχνικού Συμβούλιου Κατασκευών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 349)

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ