Ροή ειδήσεων

Απόφαση αριθμ. 33345 ΕΞ 2022 (ΦΕΚ Β’ 4287/11-08-2022) Υπουργείου Επικρατείας: Τροποποίηση της υπό στοιχεία 13687 ΕΞ 2021/11-5-2021 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρτησης στο Πρόγραμμα Διαύγεια των δαπανών των επιχορηγούμενων φορέων» (Β’ 2009)

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ