Ροή ειδήσεων

Απόφαση αριθμ. 302457/2022 του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών : Καθορισμός διαδικασιών κατασκευής σιδηροδρομικών έργων, μηχανισμού παραλαβής έργων και μηχανισμού παρακολούθησης εξέλιξης αυτών, καθώς και αρχών κοστολόγησης και τιμολόγησης μεταξύ ΟΣΕ Α.Ε. και ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.”, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 50 του ν. 4974/2022 (Α’ 185)

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ