Ροή ειδήσεων

Απόφαση αριθμ. 174085 (ΦΕΚ Β’ 3638/ 01.06.2023) Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών: Ορισμός αποφαινόμενου οργάνου και διατάκτη σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 13 και τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 (Α’ 133)

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ