Ροή ειδήσεων

Απόφαση αριθμ. 122064 (ΦΕΚ Β’ 6539/21.12.22) Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 141581/24-12-2021 απόφασης «Κατανομή στους αρμόδιους φορείς των ποσών των ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στα καθεστώτα “Γενική Επιχειρηματικότητα” και “Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων” του αναπτυξιακού ν. 4399/2016, του έτους 2021» (Β΄ 6270)

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ