Ροή ειδήσεων

Απόφαση 124864/2022 (ΦΕΚ Β’ 6646/22.12.2022) των Υπουργείων Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους 2022, χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2023 και ρύθμιση σχετικών θεμάτων»

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ