Ροή ειδήσεων

Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Προσθήκες και αλλαγές καταχωριστέων στοιχείων (μεταδεδομένων) στο υποσύστημα ΚΗΜΔΗΣ του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ από την Τετάρτη 01/02/2024»

Για να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ