Ροή ειδήσεων

Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Ανάρτηση νέων εγχειριδίων χρήσης για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμηθειών και Υπηρεσιών για τις Αναθέτουσες Αρχές/Αναθέτοντες Φορείς – Νέες λειτουργικότητες»

Για να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ