ΣΕΔΕ Φθιώτιδας - Καθορισμός πηγών λήψης υλικών για τις ανάγκες των έργων

 

Ο ΣΕΔΕ Φθιώτιδας με την ακόλουθη επιστολή (Αρ. Πρωτ. 79, της 8-5-2007) που απευθύνει στο Νομάρχη Φθιώτιδας ζητά να καθοριστούν πηγές λήψης υλικών για τις ανάγκες των έργων. Ειδικότερα επισημαίνει:
 
Όπως είναι γνωστό, οι μελέτες των έργων που δημοπρατούνται, συνήθως δεν υποδεικνύουν τις πηγές λήψης υλικών και τους χώρους εναπόθεσης των ακατάλληλων υλικών. Έχει γίνει καθεστώς να ζητείται από τον ανάδοχο να βρει τους χώρους αυτούς, να τους μισθώσει ή να τους αγοράσει και να πάρει άδεια από τις αρμόδιες αρχές για την χρησιμοποίησή τους.
Στα μεγάλα έργακαι για τις τεράστιες ποσότητες (απόληψης ή εναπόθεσης) που απαιτούνται, η παραπάνω διαδικασία είναι σωστή και η μόνη ενδεδειγμένη. Στα μικρότερα όμως έργα – της Ν.Α Φθ/δας, και των ΟΤΑ – αυτή η χρονοβόρα και γραφειοκρατική διαδικασία δεν τηρείται και όσοι σωστοί επαγγελματίες ζητούν τις απαραίτητες άδειες, χάνουν το χρόνο τους, υφίστανται εκβιασμούς και τελικά τις άδειες δεν τις δίνει κανένας. Αντίθετα, όσοι ρισκάρουν, κερδίζουν χρόνο και χρήμα και γεμίζουν τον τόπο με παράνομες χωματερές.
Με την παρούσα επιστολή ζητάμε από εσάς κύριε Νομάρχα και τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, να ορισθούν τα απαραίτητα ορυχεία, χωροταξικά κατανεμημένα στο νομό και απόλυτα ελεγμένα ποιοτικά από το Εργαστήριο Δημ. Έργων της Περιφέρειας, να εγκριθούν οι σχετικές άδειες και να χρησιμοποιούνται ως πηγές λήψης υλικών επιχωμάτων, μόνο και αποκλειστικά για τα έργα της Νομαρχιακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 
Θέλουμε τα μέλη μας, όταν κατασκευάζουν τα έργα σας, να ενεργούν νόμιμα και σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους της μελέτης και τις εντολές της επίβλεψης. Παράλληλα επιθυμούμε ίσους όρους ανταγωνισμού τόσο γι’αυτούς που θέλουν και επιθυμούν να είναι νόμιμοι όσο και για τους άλλους που θέλουν να ρισκάρουν. Με την ευκαιρία σας γνωρίζουμε ότι μπορούμε κι’εμείς να προσφέρουμε ανάλογα βέβαια και με τις δυνατότητές μας, τόσο σε εργασία όσο και σε χρήμα για τον καθορισμό των ορυχείων αυτών.
 
 
Ο Πρόεδρος
Νικ. Καλτσάς
Ο Γεν. Γραμματέας
Χαρ. Αθανασιάδης
 
Κατηγορία: