Ψηφίστηκε ο Νόμος 4146/2013 και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΆ 90/18-4-2013 (αφορά τροποποιήσεις στον Ν. 3669/2008)

Ψηφίστηκε ο Νόμος 4146/2013 και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΆ 90/18-4-2013.

Με το άρθρο 59 του εν λόγω Νόμου επέρχεται μια σειρά τροποποιήσεων του Ν. 3669/2008, όπως είχε αναγγελθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης.

Το σχετικό ΦΕΚ βρίσκεται εδώ.

Γνωμάτευση του Νομικού Συμβούλου της Ένωσης κ. Γ. Γαλενιανού σχετικά με τροποποιήσεις που αφορούν το Ν. 4146/2013

Κατηγορία: