Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για οφειλέτες: Καταβολή καθυστερούμενων εισφορών στα πιστωτικά ιδρύματα μέσω ΔΙΑΣ - Ρύθμιση Οφειλών μέσω διαδικτύου-Γενικό έγγραφο του ΙΚΑ

Το σχετικό έγγραφο του ΙΚΑ βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: 
Φορέας: