ΝΕΑ Ανάρτηση Εγγράφων: Συντελεστές Δ Τριμήνου 2006 και Τιμολόγια Οδοποιϊας, Υδραβλικών, Λιμενικών και Πρασίνου (2004)

 

Βρείτε και κατεβάστε από τη Μηχανή Αναζήτησης της Ιστοσελίδας μας:

http://www.pesede.gr/site/index.php?page=k1

 

Α. τους Συντελεστές Αναθεώρησης Δ Τριμήνου 2006

Κατηγορία: Συντελεστές, Φορέας: ΥΠΕΧΩΔΕ, Ημερομηνία: 2006

 

 

Β. τα Τιμολόγια Εργασιών Δημοπράτησης Δημοσίων Έργων Οδοποιϊας, Υδραβλικών, Λιμενικών και Πρασίνου.

Κατηγορία: Τιμολόγια, Φορέας: ΥΠΕΧΩΔΕ, Ημερομηνία: 2004

(τα ΦΕΚ 1556 και 1939 που αφορούν στα τιμολόγια μπορείτε να τα προμηθευτείτε από το Εθνικό Τυπογραφείο σε έντυπη μορφή και από την Ιστοσελίδα τους -  www.et.gr  - σε ηλεκτρονική. )

 

Κατηγορία: