ΑΤΟΕ, Αναλυτικά Τιμολόγια Οικοδομικών Έργων, 3o Τρίμηνο του 2012