ΑΤΟΕ, Αναλυτικά Τιμολόγια Οικοδομικών Έργων, 1o Τρίμηνο του 2012