(ΑΤΑΕ) Αναλυτικών Τιμολογίων Έργων Αναδασώσεων, 3o τρίμηνο του 2012